Ons bureau: ActiviteitenSurf naar onze specifieke kwaliteiten:
Communicatieadvies
Films
Tekstproducties
Ontwerpproducties
Interactieve middelen
Evenementen
Frisse gedachtenkronkels
  • Huisstijl
  • Websites
  • Brochures
  • Jaarverslagen
  • Advertenties
  • Nieuwsbrieven
  • Posters
  • Mappen
  • Banners
  • Etalages

Ga eens naar de rubriek Onze klanten voor een uitgebreide blik op enkele prachtige designproducties.

Ontwerpen. De Dikke van Dale noemt het 'uitdenken en in schets brengen'. De opstellers van dit woordenboek weten best, dat er nog meer aan te pas komt voordat er een geslaagd ontwerp ligt, dat past bij het doel en de doelgroep en de uitgangspunten van onze opdrachtgever. Na een briefing, die we positief-kritisch benaderen, praten we graag met de mensen waar het communicatie- of marketingmiddel voor bedoeld is. Welke kernbegrippen en sfeer passen bij de doelgroep? Onze eerste gedachten toetsen we ook aan de leden van deze doelgroep. Dan volgt de presentatie van een aantal concepten van de creatieve oplossing voor de vraag van onze klant. Naast de gedachten van de doelgroep, vormen de (huidige) huisstijl, het beeld, de toonzetting en de input van onze klant belangrijke onderdelen voor een ontwerp dat succesvol ingezet kan worden. Uiteraard kunnen we - als het gaat om drukwerk - u eveneens voorlichten over het te gebruiken soort papier. Tevens verzorgen wij de contacten met de drukker. Ook tijdens ontwerpproducties heeft u te maken met maar één contactpersoon, zodat er sprake is van een heldere communicatielijn.

Lees hier hoe wij tot een huisstijl komen: open het pdf-bestand.