Ons bureau: ActiviteitenSurf naar onze specifieke kwaliteiten:
Communicatieadvies
Films
Tekstproducties
Ontwerpproducties
Interactieve middelen
Evenementen
Frisse gedachtenkronkels
  • Internet;
  • Intranet;
  • Extranet;
  • Dvd/cd-rom.

Ga eens naar de rubriek Onze klanten voor enkele interactieve projecten.

De komst van internet en daarmee eveneens intranet en extranet heeft de spelregels en de spelers op het communicatie- en marketingspeelveld enorm veranderd. Afstanden verdwijnen als het gaat om het geven van informatie aan consumenten of medewerkers. Dat geldt ook voor het in ontvangst nemen van bestellingen en betalingen. Dit spel gaat 24 uur per dag door. Naast de traditionele waardeketen van inkoop, productie, communicatie, marketing en verkoop is er nu een virtuele waardeketen van verzamelen, organiseren, selecteren, vormen en distribueren van informatie.

Relatie
Bovendien gaan we na jaren van schaalvergroting weer terug naar het helpen van de klant (consument of medewerkers) in een één-op-één relatie. Waar heeft mijn klant op welk moment behoefte aan, hoe trek ik zijn aandacht, welk voordeel moet ik bieden en in welke prijs/prestatie moet ik dan excelleren? Het samensmelten van aanbod, prijs, communicatie en distributie zullen in toenemende mate de uiteindelijke toegevoegde waarde voor de klant bepalen. Het is de klant die bepaalt op welk moment hij behoefte heeft aan welke informatie.
Juist Internet, intranet en extranet maken het mogelijk een dialoog aan te gaan en databased communicatie in te zetten. Er kan een gesprek aangegaan worden zonder dat daar direct een medewerker van vlees en bloed voor nodig is.

Stappenplan
Quick Scan! communicatie begeleidt organisaties bij hun Internet-, intranet- en extranetprojecten. We doen dit aan de hand van vijf stappen, waarbij het van enorm belang is dat de betrokkenheid van de gebruikers en de steun van het management groot en altijd aanwezig is. De stappen zijn vastgelegd en uitgewerkt in een plan van aanpak.
1. Het vaststellen van een Internetvisie, doelstellingen, doelgroepen, planning en budget.
2. Een in- en externe informatieanalyse en marktverkenning.
3. De ontwikkeling van het concept van de site.
4. Implementatie, exploitatie en onderhoud van de site.
5. Tussentijdse evaluatiemomenten en bijsturing.

Stap voor stap komen we samen met u tot de realisatie van uw Internetproject. Natuurlijk is er dan gezamenlijk een prestatie geleverd. Maar we zijn er dan nog niet. Het gaat er om, dat uw gebruikers het de moeite waard blijven vinden uw internetsite, intranet of extranet te gebruiken en dat het een bijdrage blijft leveren aan de realisatie van uw doelstellingen en het bereiken van uw doelgroep.